Seneste leasing bilerDele leasing / Split Leasing

Hvilke biler kan anvendes i deleleasing? 


I princippet kan alle køretøjer, som ellers vil blive omfattet af reglerne om beskatning af fri bil, anvendes. Det vil sige biler og varebiler.

Hvad med afgiften?


Bilerne skal være afgiftsfrie, dvs. være uden dansk registreringsafgift.

Nye eller brugte biler?


Bilerne skal helst ikke være ældre end 7 år ved leasingaftalens start.

Hvornår er det fordelagtigt at lave deleleasing? 


Svar: Det er svært at svare på generelt, men for de fleste bilers vedkommende er det indtil, at den private andel af bilens samlede kørsel nærmer sig de 50 %. Indtil da, er deleleasing en god løsning.

  • Firmaet slipper for at anskaffe en bil og stå alene med alle udgifterne hertil.
  • Bruger får et køretøj til arbejdsbrug.
  • Firmaet skal ikke betale kilometerpenge til bruger for kørsel i privat bil.
  • Bruger slipper for at blive beskattet af fri bil.
  • Bruger betaler kun en forholdsmæssig del af samtlige udgifter til bilen. Det gælder benzin, afgift og forsikring, selvrisiko, reparation m.m.

Indtil den private kørsel nærmer sig 50 % af bilens samlede kørsel, kan deleleasing overvejes og muligvis være en god forretning for dig

Skatterådet har i en bindende afgørelse godkendt arrangementet

Du kan læse Skatterådets afgørelse her: www.skat.dk

SKM2001.255:LR

SKM2010.147.SR

SKM2011.712.SR


 
Udviklet af seek4cars.net

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net