Seneste leasing bilerDele Leasing

Der er en måde at undgå firmabilbeskatning på - nemlig Dele Leasing (også kaldet splitleasing). 

Dele Leasing aftalen etableres på den måde, at du og dit firma (eller arbejdsgiver) hver især indgår en identisk leasingkontrakt på den samme bil. Den månedlige ydelse til henholdsvis den ansatte og firmaet fordeles efter forholdet mellem de private faktiske kørte kilometre og de erhvervsmæssige faktiske kørte kilometre. 

Hvis du eksempelvis totalt kører 25.000 km pr. år, og din private kørsel udgør 5.000 km pr. år - ja så betaler du privat 20% af de samlede udgifter ved at have bilen – og ingen skat af fri bil. Virksomheden betaler de resterende 80%, og har dermed også en besparelse ved at indgå en Dele Leasing aftale.

Opgørelsen af kilometerforbruget klares af en elektronisk kørebog, som bliver installeret i bilen. Denne beregner automatisk din private andel af de kørte kilometre. Alle omkostninger til installering mv. af den elektroniske kørebog er indeholdt i den oplyste Dele Leasing ydelse. Vi sørger for installering i din nye bil.

Dele Leasing er en finansiel leasing aftale med tilknyttede operationelle udgifter, hvilket betyder

  • Der erlægges en udbetaling som fordeles mellem dig og virksomheden med udgangspunkt i den estimerede fordeling af kørsel privat / erhverv (også kaldet ekstraordinær leasingafgift)
  • Månedlige leasingydelser fordeles mellem bruger og virksomhed ud fra den faktiske fordeling af kørte kilometre
  • Alle variable omkostninger, herunder forsikring og brændstof fordeles mellem privat / erhver ud fra ovennævnte split (20/80)
  • Serviceomkostninger når du kører bilen til din servicepartner, betales af leasingselskab og fordeles efterfølgende mellem privat / erhverv
  • En aftalt restværdi ved udløb af leasingaftalen, som virksomheden indestår for.

Dele Leasing fordele

  • Ingen firmabil beskatning - du betaler kun for det reelle private forbrug
  • Splittet af kilometerforbrug mellem privat og erhverv foregår elektronisk. BESTRATE A/S installerer en elektronisk kørebog i din bil, hvorfra alle dine kørselsdata kan trækkes ud, og anvendes som grundlag for fordeling af udgifterne
  • Overblik over de totale omkostninger ved at have bil - både privat og for virksomheden
  • Virksomheden sparer penge, idet denne kun betaler for den kørsel, som er virksomhedsrelateret

 
Udviklet af seek4cars.net

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net